חדשות של הפנימייה

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה

תלמידים מכיתות ז' ומעלה, מוזמנים לפנות למזכירות הכפר ולתאם ביקור בפנימייה

אתר חדש לכפר הנוער הדתי בהודיות – ברכות