ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה

תלמידים מכיתות ז' ומעלה, מוזמנים לפנות למזכירות הכפר ולתאם ביקור בפנימייה