התנדבות בקהילה -"ממני אליך "

רמת טבריה  נאות טבריה  השומר החדש