מרפאה

בכפר פועלת מרפאה הפתוחה שלוש פעמים בשבוע.

בזמן זה מקבלים החניכים שירותי אחות. פעמיים בשבוע מגיע רופא המקבל את החניכים. במרפאה מתבצעות ע"י האחות בדיקות שונות בתיאום עם מרפאות מקצועיות ומתן עזרה ראשונה.

כמו כן בכפר מרפאת השיניים הפתוחה פעם בשבוע.

הטיפול במרפאת השיניים ניתן בחינם ע"י רופא שיניים.