בית הספר

photo-1

מדיניות בית הספר הנשענת על:
  • הצבת המיטב וההצטיינות בתחום הלימודי תוך חיזוק האמונה של התלמיד ביכולתו  להגיע למירב בעזרת:
  • טיפוח ועידוד הפרט,תוך מתן כלים לכל תלמיד למצות את יכולויותיו
  • טיפוח וחיזוק מיומנויות בתחומים שונים, כגון אוריינות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור), חשבון, מדעים, פיתוח חשיבה ערכית
  • העברת התכנים הלימודיים מתוך ראיה של חיזוק האמונה בבורא עולם, חינוך לאורח חיים על פי ההלכה וחיזוק הקשר בין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל

 

המסגרת הלימודית

  • המסגרת הלימודיות מיועדת לתלמידים בכתות ח'-י'ב. הלימודים מתנהלים על פי התכניות של האגף לחנוך דתי במשרד החינוך. עם סיום הלימודים ניגשים התלמידים לכל בחינות הבגרות על פי המגמות בהם למדו.

  

מקצועות מתוגברים ברמה של 5 יחידות

כימיה, מחשבים, אמהרית, סיפרות רוסית מתמטיקה.

התלמידים לומדים בקבוצות קטנות, במבנים מרווחים. לרשותם עומדים מעבדות, ספריה , חממות מתקדמות לנסיונות בגידולים שונים , בין השאר גידולי צמחי מרפא .