מרכז למידה

ההנהלה וצוות המורים שוקדים על מתן פתרונות הולמים לכל אחד מהתלמידים .לשם כך נעזרים במסגרות לימודיות משלימות ;

הלימודיה – כשמה כן היא, מקום שבו לומדים.
הלימודיה בהודיות  בנויה בשני חלקים:

מטרות הלימודיה:

  • להקנות ולהשריש טכניקות הוראה מותאמות לאוכלוסיות מתקשות במטרה להוביל מקסימום תלמידים לבגרות.
  • לתת מענה לתלמידים לקויי למידה בנושא של אבחונים ודרכי למידה מותאמות ויעילות.
  • להקנות לתלמידים עם פערים לימודיים מיומנויות של קריאה וכתיבה ולצמצם פערים במקסימום האפשרי.
  • לטפל בקצוות: לטפח ולחזק תלמידים מוכשרים ולנסות להגיע איתם לבגרות ברמה גבוהה.
  •   בתחום האנגלית, המטרה היא לבנות מודל עבודה יעיל ונכון שייתן מענה לקושי המשמעותי בהוראת אנגלית ליוצאי אתיופיה
  • בשעות הבוקר עובדים במסגרת ביה"ס 3 מורים של הלימודיה שמלמדים בביה"ס כמורים, או משמשים כמנחים ורכזים, מורים אלה אחראים לתגבור לימודי ונותנים שיעורים פרטיים לקבוצות קטנות.

הלימודיה פתוחה 3 ימים בשבוע בשעות הערב.

מבקרים בה באופן קבוע 80 תלמידים בשעות 17:30-20:00 אליהם מצטרפים תלמידים לפי בחירה לקבל סיוע בהכנת שעורי בית במתמטיקה, אנגלית ומקצועות הומאניים.

לעומת זאת בין השעות 20:00-22:00 הלמידה היא בקבוצות לפי כיתות בשעורים במקצועות מתמטיקה, אנגלית וספרות.

קריטריונים להצלחה

  • מספר תלמידים שמגיעים באופן עקבי ללימודיה.
  • שפור בהישגי הלומדים ובתפקוד בבית הספר.
  • הישגים במבחני הבגרות.
  • שפור במישור הרגשי התנהגותי.