תוכנית מעורבות חברתית כפר הנוער הודיות

חודש

פעילות

תיאור הפעילות

שיתופי פעולה

מטרה

אחראי

מספר שעות

נובמבר (התפקיד ניתן בסוף אוקטובר)

חשיפה לנושא "המעורבות החברתית " מהי התנדבות ?

מהי נתינה?

שעת מחנך שהוכנה על ידי רכז מעורבות חברתית .

מחנכי כיתות י'

תלמידים.

חשיפת התוכנית .

גיוס אנרגיה לגבי התנדבות ומטרותיה

לימוד ערכים סביב הנושא .

רכז מעורבות חברתית .

3 שעות הכנה +

2 העברה בכיתה.

דצמבר

התחלת שיבוצי התלמידים במסגרות השונות בכפר .

התלמידים יתנדבו על פי מערכת דהיינו :גן ילדים ,חממה ,חוות סוסים ,פינת חי ,חדר אוכל ,מחסן בגדים .

כלל ראשי המחלקות בכפר .

*יצירת מוטיבציה

*עבודה פעילה

*שייכות לכפר

רכז מעורבות חברתית

הכנת שיבוצים על פי מערכת אישית בהיקף

10 שעות .

ינואר

פעילות שעת מחנך בנושא

מהי שליחות ."הינני ".

שעת מחנך בנושא

"שליחות ".

מחנכים

*להקנות לתלמידים את המושג שליחות .

*יצירת מוטיבציה.

רכז מעורבות חברתית

מחנכים

2 שעות הכנה .

2 שעות העברה בכיתה

פברואר

עבודה בשביל סובב כנרת .

יום שיא :"יום ירוק "- טו בשבט

התלמידים יסללו מקטע בפרוייקט שביל סובב כנרת עבודה פיזית שכוללת גיזום,חפירה וכו'

יום ירוק שמביא לידי ביטוי את התרומה של כל קבוצה בכפר באמצעות מיזם אומנותי בתחום איכות הסביבה ומיחזור.

*מדריכי פנימייה

*מחנכים

*רכז הפרוייקט שביל סובב כנרת

*מנהל ביה"ס /פנימיה

*אהבת הארץ באמצעות "כיבוש העבודה"

*תרומה לאיכות הסביבה.

*יצירת מוטיבציה לעבודה.

*תרומה לקהילת סובב כנרת וטבריה עלידי  פירסום במקומון

רכז מעורבות חברתית

מחנכי הכיתות

10 שעות

מרץ

יום שיא בנושא התנדבות מחוץ לכותלי הכפר.

נסיעה למקומות התנדבות כגון:בית חולים,בית אבות,מרכז לעיוור

רכז התנדבות

היכרות עם מוסדות שניתן להתנדב מחוץ לכפר

רכז מעורבות חברתית ,מחנכי כיתות .

8 שעות.

אפריל

אירוח בשבת פנימייה את עמותת –"קו לחיים".

כל תלמיד מכיתה י' יוצמד לחניך מקו לחיים .ויכין פעילות ערכית שתועבר במהלך השבת .

מנהל קו לחיים

רכזת חינוך חברתי

תלמידים ,מחנכים

אמפטיה כלפי האחר

רגישות לסביבה

הזדהות וקבלת השוני

רכז מעורבות חברתית .

רכז חינוך חברתי .

10 שעות

מאי

סיכום פעילות מחוייבות אישית,תובנות ,טכס סיום +מצגת על עבודת התלמידים.

*טקס סיום

*מתן אפשרות לתלמידים להביע את עצמם .

*מצגת

תלמידים

מחנכים

סיכום האירוע בפני התלמידים ,מוטיבציה לשאר התלמידים,העצמה וגיוס אנרגיה .

רכז מעורבות חברתית

10 שעות

יוני

השלמת השעות הגשת רפלקציה אישית .

השלמת השעות במחלקות השונות בכפר.

תלמידים רכזי מחלקות.

*אחריות .

*מעורבות .

*השלמת המשימה .

רכז מעורבות חברתית

20 שעות

                     סה"כ

77 שעות